>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Islamic Dental Association Of Iran   
سال:1384 - دوره:17 - شماره:1


  tick  بررسی میزان سیلان استنس های میزان نوع : Kerr , Kemdent , Harvard: و پیشرو ایرانی با استاندارد شماره سه Ada - صفحه:7-12

  tick  تغییرات دژنراتیو زودرس گردنی در دندانپزشکان - صفحه:13-19

  tick  تغییرات مورفولوژیک سمفیز متعاقب کاربرد دستگاه فانکشنال (Fa 2) در دختران با مال اکلوژن Ci Ii - صفحه:20-27

  tick  بررسی مقایسه ای میزان سایش دندانهای مصنوعی ایرانی (‌برلیان و سوپر برلیان) با دندان مصنوعی ایوکلار (In-Vitro) - صفحه:28-33

  tick  بررسی شیوع تداخلات اکلوزالی در رابطه مرکزی کراون های خلفی - صفحه:40-45

  tick  بررسی تاثیر زاویه تراش دیواره های محوری دندان برمیزان گیر روکشهای کامل تاجی - صفحه:52-56

  tick  بررسی ارتباط تماسهای پیش رس سمت غیر کارگر و اختلالات مفصل گیجگاهی فکی - صفحه:57-65

  tick  بازسازی Immediate Load تک دندانی با ایمپلنت های دندانی Opilsسیستم نئودنت - صفحه:66-74

  tick  بررسی مقایسه ای تکنیک فلپ کرونالی با یا بدون کاربرد ژل Edta در درمان تحلیل لثه - صفحه:75-82

  tick  بررسی پاسخهای مختلف نسبت به انواع گوتاپر کا در بافت همبندی موش - صفحه:83-89

  tick  بررسی توزیع تنش در دندانهای بازسازی شده با پست و کور بعد از درمان ریشه به روش اجزای محدود - صفحه:90-97

  tick  بررسی تیتر Hbsab در اعضای هیات علمی، دستیاران و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از سه دوره واکسیناسیون در سال 81-83 - صفحه:98-103

  tick  تاثیر اشتغال دانشجویان دندانپزشکی برموفقیت تحصیلی آنان در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال (82-83) - صفحه:104-112

  tick  بررسی آنومالی های دندانی در کودکان مبتلا به شکاف لب و کام مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1379

  tick  بررسی طولی زمان و ترتیب رویش دندانهای شیری در کودکان ساکن شهر تهران از بدو تولد ( سالهای 79-1381)
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved