>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1395 - دوره:38 - شماره:6


  tick  چرخش آگزیال مهره های کمری در بیماران جراحی شده ستون فقرات کمری (لامینکتومی) و مقایسه آن در قبل و بعد از عمل - صفحه:6-11

  tick  اثر عصاره الکلی گل رازک (Humulus Lupulus L.) بر نسبت جنسیت فرزندان در موش های کوچک آزمایشگاهی - صفحه:12-17

  tick  ارتباط مصرف میوه جات و سبزیجات و پیشگیری از عوارض دیابت در بیماران دیابتی نوع 2 - صفحه:18-25

  tick  تاثیر آلودگی هوا بر تعداد مراجعین بیمارستانی قلبی- عروقی در شهر تبریز - صفحه:26-33

  tick  تعیین برخی از فاکتورهای حدت در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان در سال های 1394-1393 - صفحه:34-41

  tick  فراوانی پلی مورفیسم ژن های ترومبوفیلیک در بیماران سیروتیک مبتلا به ترومبوز وریدهای احشایی در مقایسه با افراد سیروتیک بدون ترومبوز - صفحه:42-47

  tick  نقش شیوه فرزندپروی والدین، شیوه حل مسئله و خودتنظیمی در بروز رفتارهای پرخطر - صفحه:48-55

  tick  مقایسه اثرات درمانی تاکرولیموس موضعی با کلسی پوتریول موضعی در ویتلیگوی دست و صورت - صفحه:56-59

  tick  آلودگی آب استخرهای عمومی و حوضچه های پارک های تفریحی به آمیب های آزادزی در شهر تهران - صفحه:60-67

  tick  ارتباط میکرو آلبومینوری با کلیرانس کراتینین و بروز اسکار کلیه در کودکان مبتلا به رفلاکس وزیکویورترال - صفحه:68-73

  tick  ژنوتایپینگ و بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله های بیمارستانی سودوموناس ائروجینوزا در بخش سوانح سوختگی مرکز آموزشی و درمانی سینای تبریز - صفحه:74-83

  tick  فعالیت الکترومیوگرافی عضلات راست کننده ستون مهره ای و سرینی میانی در بیماران مبتلا به اسکولیوز نوجوانی ناشناخته هنگام راه رفتن - صفحه:84-92
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved