>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1395 - دوره:38 - شماره:3


  tick  تاثیر تعداد و قطر وریدهای اسپرماتیک لیگاتور شده در واریکوسلکتومی اینگوینال میکروسکوپیک سمت چپ بر نتایج اسمن آنالیز - صفحه:6-11

  tick  درمان شکستگی های پایلون دیستال تی بیا تیپ C2 و C3 با جا اندازی باز محدود و تثبیت با پین های ترانس آرتیکولار و پلاک های کوچک - صفحه:12-17

  tick  تاثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 در موش های صحرایی نر - صفحه:18-25

  tick  فراوانی آلودگی سگ های ولگرد به هلیکوباکترهای غیر پیلوری به عنوان مخزنی احتمالی برای آلودگی انسان - صفحه:26-33

  tick  افزایش انتقال ناقل غشایی گلوکز ایزوفرم 4(Glut4) تحت اثر عصاره زنجبیل در سلولهای تمایز یافتهC2c12 - صفحه:34-41

  tick  تاثیر بوی شیر مادر بر درد ناشی از خونگیری وریدی در نوزادان نارس: یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی - صفحه:42-49

  tick  ایجاد جهش هدفدار در ژن Ifnβ به منظور افزایش پایداری Mrna و سطح ترجمه آن با روش Megaprimer Pcr - صفحه:50-57

  tick  انواع بیوآئروسل ها و تراکم آن در بخش های مختلف بیمارستان های شهرستان میاندوآب در فصل زمستان - صفحه:58-65

  tick  کیفیت زندگی، عملکرد فیزیکی و روانی در مبتلایان به سندرم متعاقب فلج اطفال - صفحه:66-71

  tick  اثر مهارکنندگی عصاره های اتانولی و متانولی ساقه و برگ رومکس آلوئولاتوس(Rumex Alveolatus) علیه قارچ های کاندیدا آلبیکنس و رایزوپوس اوریزه آ - صفحه:72-77

  tick  پلی مورفیسم های Foki و Apai ژن گیرنده ویتامین D در زنان ایرانی یائسه مبتلا به پوکی استخوان - صفحه:78-83

  tick  تاثیر تمرین ترکیبی بر فاکتور رشد فیبروبلاستی23 و برخی ازعوامل خطرزای مرتبط با کلسیفیکاسیون عروقی در بیماران همودیالیزی - صفحه:84-91

  tick  نتایج کشت و آنتی بیوگرام در عفونت های عمقی گردن - صفحه:92-98
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved