>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1394 - دوره:37 - شماره:4


  tick  اثرات روزه داری بر شاخص های سوخت و سازی و ظرفیت ضداکسایشی در مردان فوتبالیست - صفحه:6-13

  tick  تاثیر مصرف اسیدهای آمینه شاخه دار و کربوهیدرات بر برخی شاخص های آسیب عضلانی مردان فعال به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز - صفحه:14-19

  tick  ارتباط سطوح سرمی نیتریک اکساید و آنزیم های آنتی اکسیدانت در بیماران عروق کرونری غیردیابتی - صفحه:20-27

  tick  اثر خستگی عضلات تنه بر تعادل ایستا در دو گروه سنی جوان و میانسال - صفحه:28-31

  tick  بهبود سیگنال تحریک برای مدل پارکینسون 6-هیدروکسی دوپامین در موش - صفحه:32-39

  tick  ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با شدت بیماری در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید - صفحه:40-47

  tick  مقایسه نتایج روش استئوتومی سالتر با روش استئوتومی فمورال بعد از جا اندازی باز در درمان در رفتگی مادرزادی مفصل هیپ - صفحه:48-53

  tick  جداسازی و ارزیابی خواص ضد ویروسی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس روی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ دو - صفحه:54-65

  tick  نتایج سه روش مختلف بستن پوست در ترمیم برش ها - صفحه:60-64
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved