>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1386 - دوره:29 - شماره:3


  tick  اثر اضافه کردن فنتانیل به دوز کم لیدوکائین روی وضعیت نوزاد مادران مبتلا به پره اکلامپسی شدید در حین بی حسی نخاعی برای سزارین - صفحه:7-12

  tick  عوامل خطر میگرن و سردردهای تنشی در کارکنان بیمارستانهای شیراز - صفحه:13-20

  tick  سلامت دندان و ارتباط آن با دریافت درشت مغذی ها و شاخص های تن سنجی در سالمندان ساکن خانه سالمندان خصوصی «خوبان» شهر تبریز - صفحه:21-28

  tick  ترومبوز حاد دریچه های مصنوعی قلب درمان جراحی یا ترومبولیتیک - صفحه:29-32

  tick  ریکتز تغذیه ای شیرخواری و وضعیت ویتامین D مادر - صفحه:33-38

  tick  نتایج پنج ساله مطالعات 39 مورد تومور جسم کاروتید در بیمارستانهای امام خمینی و شهید قاضی تبریز - صفحه:39-42

  tick  ارزیابی عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی در بیماران انتقال داده شده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - صفحه:43-46

  tick  بررسی عوامل خطر در کودکان 8-2 ساله مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیک سرپائی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - صفحه:47-50

  tick  اثرات آنتی هیپرگلیسمیک مهار فسفودی استرازهای نوکلئوتید حلقوی (Pdes) در موش صحرایی - صفحه:51-58

  tick  بررسی تجارب جنسی زنان در طی دوره پس از زایمان: یک مطالعه پدیدارشناسی - صفحه:59-66

  tick  بررسی نتایج استفاده از تکنیک پلاک گذاری با حداقل دستکاری در شکستگی های چند قطعه ای استخوان ران - صفحه:67-70

  tick  بررسی تاخیر زمانی در دریافت استرپتوکیناز در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بیمارستان شهید مدنی تبریز - صفحه:71-76

  tick  تعیین فراوانی و علل کم شنوایی در نوزادان پر خطر بستری شده در بخش های نوزادان شهر تبریز - صفحه:77-82

  tick  بررسی آنتی بادیهای Igg گردشی و راسب در بیماران دچار پمفیگوس ولگاریس قبل و بعد از درمان به روش ایمونوفلورسانس - صفحه:83-88

  tick  بررسی کمبود آنزیم گلوکز -6- فسفات دهیدروژناز در نوزادان ایکتریک در مرکز پزشکی کودکان تبریز - صفحه:89-92

  tick  مقایسه دو روش پاراآرتریال و ترانس آرتریال در بلوک زیر بغلی شبکه بازویی در جراحی های اندام فوقانی - صفحه:93-98

  tick  تاثیر روغن کنجد بر تولید اینترفرون گاما و اینترلوکین -10 ازسلولهای Th1 و Th2 در موشهای مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی - صفحه:99-104

  tick  مقایسه اثرات استفاده از ابزار فشارنده هوایی متناوب به تنهایی یا همراه با دوز کم هپارین با انوکساپرین در جلوگیری از ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران با ضربه مغزی شدید - صفحه:105-110

  tick  بررسی ارزش تشخیصی سیتولوژی آسپیراسیون با سوزن باریک در توده های پاروتید - صفحه:111-114

  tick  بررسی ارتباط پلی مورفیسم های سیستم رنین - آنژیوتانسین با عملکرد کلیه پیوندی در بیماران پیوند کلیه ای مرکز آموزشی - درمانی امام خمینی تبریز - صفحه:115-120

  tick  عفونت ادراری مکرر با هیپرکلسیوری ایدیوپاتیک در کودکان - صفحه:121-124

  tick  بررسی وضعیت کلسیم سرم در بیماران پسوریاتیکی - صفحه:125-128

  tick  بررسی رادیوگرافیک و بالینی شکستگی های ناحیه فک و صورت و بررسی رادیوگرافی های درخواستی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام تبریز - صفحه:129-134

  tick  اثر بخشی آموزش در عملکرد واحدهای زنان و مامایی شهر تبریز در راستای پیشگیری از انتقال عفونت - صفحه:135-138

  tick  گزارش جهش نادر Cd 25/26 (+T) ژن بتاگلوبین - صفحه:139-142
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved