>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1392 - دوره:35 - شماره:4


  tick  تاثیر اختلال عمل کرد کلیه بر سطح سرمی تومور مارکرهای Ca15-3، Afp، Ca19-9 و Cea - صفحه:6-11

  tick  عملکرد بیمار درتوانبخشی زود هنگام (حین بستری) پس از جراحی دیسک کمر - صفحه:12-17

  tick  مقایسه پارامترهای برنامه ریزی شده پیس میکرهای سه حفره ای به روش استفاده از شاخص های اکوکاردیوگرافیک و پیشنهاد شده توسط کارخانه سازنده - صفحه:18-25

  tick  نقش آموزش در استفاده از روشهای ضد بارداری در افراد با ریسک حاملگی پرخطر - صفحه:26-31

  tick  تاثیر فشار پنوماتیک متناوب بر سرعت هدایت عصبی بیماران دیابتی - صفحه:32-37

  tick  رابطه آلکسی تیمیا، عاطفه مثبت و عاطفه منفی با اختلال های روانی - صفحه:38-45

  tick  پیامد جراحی ترابکولکتومی در بیماران مبتلا به گلوکوم در مرکز آموزشی-درمانی نیکوکاری تبریز - صفحه:46-51

  tick  مهار متاستاز از طریق کاهش بیان Plgf در سلول های آدنوکارسینومای معده (Ags) - صفحه:52-57

  tick  درگیری کلیه در ژنوتیپ های مختلف تب مدیترانه ای خانوادگی گزارشی از استان آذربایجان - صفحه:58-65

  tick  نقش به کارگیری سرما در تغییرات بیان ژن Hspb1 عضله اسکلتی در دوره های بازیافت پس از انقباض های برونگرا - صفحه:66-73

  tick  تعیین نمرات Asq در شیرخواران مبتلا به هیپر بیلی روبینمی نوزادی و ارتباط آن با مقادیر بیلی روبین توتال و نسبت بیلی روبین به آلبومین در دوره نوزادی - صفحه:74-79

  tick  شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف در نژادUpec اشرشیاکلی - صفحه:87-80

  tick  تاثیر یک جلسه فعالیت برونگرا بر میزان پروتئین های اینتگرین Β1و وینکولین در عضله کند انقباض و تند انقباض موش های نر ویستار - صفحه:88-95

  tick  مروری بر بیومارکرهای بازدمی در بیماریهای ریوی - صفحه:96-105

  tick  سل به دنبال پیوند کلیه گزارش دو مورد - صفحه:106-110
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved