>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1386 - دوره:29 - شماره:1


  tick  تمرکززدایی در کارکرد تولیت نظام سلامت کشورهای مختلف و ارائه الگو برای ایران - صفحه:7-8

  tick  مقایسه اثر انفوزیون آلفنتانیل و رمی فنتانیل حین بیهوشی از نظر زمان ریکاوری و میزان تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحی چشم در افراد مسن - صفحه:9-12

  tick  مقایسه اثرات درمانی ریسپریدون و هالوپریدول در درمان اختلال هذیانی - صفحه:13-16

  tick  عوامل خطر نارسایی تنفسی در کودکان با سندرم گیلن باره - صفحه:17-22

  tick  مقایسه میزان موفقیت جراحی داکریوسیستورینوستومی بیرونی با و بدون کارگذاری لوله سیلیکون - صفحه:23-26

  tick  اثر بخشی بالینی اسپری سالبوتامول در درمان برونشیولیت - صفحه:27-30

  tick  کرایوگلبولینمی در بیماران دیالیزی و پیوند کلیه ای مبتلا به هپاتیت های B و C - صفحه:31-36

  tick  بررسی تغییرات الکترودیاگنوستیک در بیماران با کم کاری تحت بالینی تیروئید - صفحه:37-42

  tick  مقایسه سطح سرمی ویتامین D در بانوان سنین باروری، استفاده از قرص های ضد بارداری خوراکی، یائسه و تحت درمان جایگزینی هورمون - صفحه:43-48

  tick  ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در بیماران همودیالیزی - صفحه:49-54

  tick  مقایسه نتایج اعمال جراحی با تثبیت داخلی شکستگی کندیل خارجی استخوان بازوی کودکان با تشخیص دیررس و تشحیص به موقع - صفحه:55-58

  tick  اثر پین افقی در مقاومت به شکست دندانهای درمان ریشه شده و ترمیم شده با کامپوزیت - صفحه:59-64

  tick  بررسی آناتومی داخلی کانالهای ریشه دندانهای پرمولراول و دوم ماگزیلا به روش In Vitro - صفحه:65-68

  tick  ضایعات تشخیص داده نشده در بیماران مولتی تروما - صفحه:69-72

  tick  بررسی شیوع و شدت تحلیل لثه در دندانهای قدامی و پرمولر بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی تبریز - صفحه:73-76

  tick  تاثیر تجویز روی در بهبود حس چشایی بیماران همودیالیزی مزمن - صفحه:77-82

  tick  تعیین میزان اثر بخشی روش ترکیبی پیشگیری از بارداری: روش روزهای استاندارد، کاندوم و قرصهای پیشگیری اورژانسی - صفحه:83-88

  tick  بررسی نتایج تمپانوتومی در بیماران مشکوک به اتواسکلروزیس ( با توجه به علایم بالینی و اودیومتری) - صفحه:89-92

  tick  اهمیت کنترل کیفی آب در ایمنی غذائی، مطالعه موردی: صنایع نوشیدنی، لبنی و کنسروسازی استان آذربایجان شرقی - صفحه:93-98

  tick  بررسی نتایج آدرنالکتومی لاپاروسکوپیک - صفحه:99-102

  tick  بررسی نتایج عمل جراحی سنگ کلیه و حالب فوقانی به روش سنگ شکنی از راه جلد - صفحه:103-110

  tick  بررسی نتایج درمان جراحی اتواسکلروزیس - صفحه:111-116

  tick  نتایج درمان جراحی و آنژیوپلاستی در بیماران مبتلا به کوارکتاسیون آئورت به مدت 11 سال ( 1372 لغایت 1383) - صفحه:117-120

  tick  مروری بر بوتولیسم شیرخواری و گزارش یک مورد بیماری - صفحه:121-124

  tick  گزارش یک مورد کندرومیکسوئید فیبروما در فک پایین - صفحه:125-127
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved