>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1382 - دوره: - شماره:57


  tick  بررسی مقایسه ای بین بستن و حفظ شریان در واریکوسلکتومی یک طرفه و اثر آن در تجزیه مایع سمن قبل و بعد از عمل جراحی - صفحه:5-10

  tick  بررسی لیشمانیوز احشایی کودکان در مرکز پزشکی کودکان تبریز - صفحه:11-15

  tick  مطالعه مشخصات جنسی و سنی فلج دوره ای با کاهش پتاسیم و تغییرات Creatine Kinase سرم - صفحه:16-21

  tick  بررسی سه ساله مسمومیتهای دارویی، شیمیایی و گیاهی در کودکان (1375-1373) - صفحه:22-29

  tick  بررسی نتایج استفاده از غلظت کم میتومایسین - C در عمل فیلترینگ بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز - صفحه:30-33

  tick  ارزیابی نتایج Ppd بعد از واکسیناسیون Bcg و رابطه آن با اسکار حاصل از این واکسن در شیرخواران استان کرمانشاه - صفحه:34-38

  tick  مطالعه تغییرات غلظت پارامترهای مربوط به متابولیسم آهن در بیماران دیابتی متعاقب هیپرگلیسمی - صفحه:39-43

  tick  بررسی نتایج جراحی رسس دو عضله راست خارجی در اگزوتروپیای متناوب - صفحه:44-47

  tick  بررسی سرعت هدایت عصبی بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی حاد، قبل و بعد از دریافت وین کریستین - صفحه:48-53

  tick  حساسیت و ویژگی سیتولوژی ادراری در غربالگری تومورهای اروتلیوم در افراد مبتلا به هماتوری - صفحه:54-58

  tick  بررسی ارتباط عادات غذایی با چربیهای خون و نمایه توده بدنی بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین - صفحه:59-64

  tick  میزان شیوع اسکولیوز در دانش آموزان 14-11 ساله مدارس راهنمایی ارومیه - صفحه:65-71

  tick  بررسی شیوع کیستهای ساده کلیه بدون علایم بالینی با سونوگرافی - صفحه:72-75

  tick  بررسی و مقایسه اثر دو روش بیوفیدبک- آرامسازی و آرامسازی در کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به افزایش خفیف فشار خون - صفحه:76-81

  tick  بررسی باورهای کادر مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورد اهدای عضو - صفحه:82-85

  tick  پستان اضافی در هر دو زیر بغل با ترشح شیر گزارش یک مورد و مروری بر مقالات منتشر شده در مورد پستان اضافی - صفحه:86-90
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved