>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1385 - دوره:28 - شماره:4


  tick  مقایسه مهارتهای حرکتی دانش آموزان نارساخوان و عادی - صفحه:7-10

  tick  اثرات ضد انقباضی عصاره هیدروالکلی آویشن بر روی ترمینال ایلئوم خوکچه هندی - صفحه:11-16

  tick  اثر ورزش هوازی بر تثبیت حافظه در موش های سفید آزمایشگاهی نر جوان - صفحه:17-22

  tick  بررسی سبب شناسی، درمان و سرانجام زودرس در صرع پایدار کودکان - صفحه:23-28

  tick  بررسی رابطه آسم و اپی لپسی - صفحه:29-32

  tick  بررسی وضعیت تغذیه ای و بیوشیمیایی روی و آهن و ارتباط آنها در زنان سنین باروری شهرستان مرند - صفحه:33-38

  tick  سطح سرمی لیپوپروتئین (آ) وهموسیستئین در بیماران مبتلا به دژنراسیون وابسته به سن ماکولای خشک با دروزن نرم - صفحه:39-44

  tick  تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های شیگلا در بیماران مبتلا به اسهال حاد - صفحه:45-48

  tick  بررسی اثرات آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی ( جنتامایسین و نئومایسین واسترپتومایسین) و فلوروکینولونی ( افلوکساسین) بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی - صفحه:49-54

  tick  مقایسه پاسخ آنتی بادی آنتی ژن سطح هپاتیت B در نوزادان نارس و رسیده پس از واکسیناسیون با واکسن هپاتیت Bدر مرکز آموزشی درمانی کودکان و الزهرا - صفحه:55-58

  tick  فراوانی سندرم کارپال تانل در بیماران مبتلا به رادیکولوپاتی گردنی - صفحه:59-64

  tick  تأثیر آلودگی با بزاق بر استحکام برشی باند دو نوع رزین چسباننده تک بطری در مراحل مختلف اتصال - صفحه:65-70

  tick  مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زمان و روش تهیه فضای پست روی ریزنشت اپیکال - صفحه:71-76

  tick  بررسی ارتباط پاراتورمون هورمون سالم (Ipth) و پروتئین واکنشی زنجیره ای با حساسیت زیاد (Hs-Crp) با ضخامت انتیما - مدیای کاروتید در بیماران همودیالیزی - صفحه:77-80

  tick  رابطه موارد مننژیت آسپتیک با تزریق واکسن Mmr - صفحه:81-84

  tick  ارزیابی استافیلوکوک کواگولاز منفی در کشت های خون کودکان - صفحه:85-90

  tick  تولید و خالص سازی آنتی بادی های پلی کلونال ضد لنفوسیت های انسان (Alg) - صفحه:91-96

  tick  ارزیابی کارآئی روش استفاده از آلفا - فتو پروتئین در غربالگری بارداریها برای اختلالات لوله عصبی باز در آذربایجان شرقی - صفحه:97-102

  tick  مقایسه دوز تجویزی و داده شده به بیماران تحت پرتودرمانی در بخش پرتودرمانی بیمارستان امام خمینی تبریز با استفاده از دوزیمتری In Vivo - صفحه:103-108

  tick  سلولهای بلاست در خون بیماران مبتلا به لوسمی های حاد: مطالعه مقایسه ایی در سیستم H1و فلوسیتومتری و مروری بر عملکرد دو سیستم - صفحه:109-114

  tick  اثر غنی سازی آرد با سولفات روی و سولفات آهن بر غلظت روی و آهن سرم در افراد قرارگاه مقدم مرصاد - صفحه:115-120

  tick  بررسی اجسام خارجی حلق و مری در بالغین در بیمارستان امام خمینی تبریز در طی ده سال (1383-1373) - صفحه:121-126

  tick  مقایسه نتایج بخیه های قابل تنظیم اعمال استرابیسم در 8 و 24 ساعت بعد از عمل - صفحه:127-130

  tick  آنوریسم آئورت شکمی در یک تجربه 5 ساله در بیمارستان امام خمینی تبریز - صفحه:131-136

  tick  پلی ارکیدیسم: یافته تصادفی در مرد 65 ساله با تظاهر هیدروسل راست - صفحه:137-138
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved