>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1385 - دوره:28 - شماره:2


  tick  کاربرد نظام موقعیت یاب جهانی در مطالعه های همه گیر شناسی و بهداشت عمومی ( نامه به سردبیر ) - صفحه:7-8

  tick  مطالعه باکتری های جدا شده از زخم های عفونی بعد از عمل جراحی با تاکید بیشتر به استافیلوکوکس اورئوس مقاوم به وانکومایسین - صفحه:9-14

  tick  بررسی شیوع رتینوپاتی دیابتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتیک - صفحه:15-18

  tick  مقایسه اثرات محلول پروژسترون 2% با محلول ماینوکسیدیل 2% موضعی در درمان ریزش موی آندروژنیک زنانه - صفحه:19-22

  tick  بررسی اعتبار گازهای خون وریدی در تشخیص اختلالات اسید و باز در کودکان بستری در بخش مراقبتهای ویژه - صفحه:23-26

  tick  بررسی مشکلات ریوی در کودکان مبتلا به اختلالات نورولوژیک - صفحه:27-30

  tick  اثر ویتامین های E , C و B- کاروتن بر آسیب Dna ناشی از آهن در سلولهای Caco-2 - صفحه:31-38

  tick  تشخیص ناقلین آتروفی عضلانی - نخاعی با استفاده از ریزماهواره ها در خانواده های مبتلا از منطقه آذربایجانشرقی - صفحه:39-44

  tick  اشکال مختلف عملکرد جنسی در بیماران دیالیزی - صفحه:45-48

  tick  بررسی نتایج کاربرد میله ای ایندر در درمان شکستگی های شفت تیبیا - صفحه:49-54

  tick  نقش سیستم سروتونرژیک مغز در بروز الگوی رفتاری ناشی از استرس - صفحه:55-60

  tick  بررسی تغییرات شاخص مقاومت عروقی کلیه قبل و بعد از سنگ شکنی برون اندامی با سونوگرافی داپلر - صفحه:61-66

  tick  بررسی آلودگی باکتریایی سکه ها و اسکناسهای رایج کشور - صفحه:67-70

  tick  بررسی مقایسه ای کلاس بندی مالامپاتی با درجه بندی لارنگوسکوپی در ارزیابی راه هوایی فوقانی - صفحه:71-76

  tick  بررسی سطح ایمنی نسبت به سرخک در گروه سنی 25 - 5 سال قبل از واکسیناسیون همگانی سرخک / سرخجه در سال 1382 در شهرستان تبریز - صفحه:77-82

  tick  شیوع افسردگی و رابطه آن با ویژگیهای فردی در زنان باردار - صفحه:83-86

  tick  تاثیر لیزیک بر ضخامت لایه عصبی شبکیه ( اندازه گیری شده توسط Oct ) - صفحه:87-90

  tick  بررسی آلودگی مواد غذایی به گونه های فوزاریوم مولد مایکوتوکسین های تریکوتیسین در تبریز - صفحه:91-94

  tick  آنتروباکتریاسه های مولد آنزیم های B- لاکتامازطیف گسترده ( Esbl) و الگوی پلاسمیدی آنها در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان کودکان شهر تبریز - صفحه:95-102

  tick  بررسی اثر بخشی برنامه آموزش مهارتهای زندگی بر میزان آگاهی از این مهارتها در گروهی از دانش آموزان مقطع چهارم دبستان های شهرستان سنندج ( سال 1383 ) - صفحه:103-108

  tick  نتایج بازسازی استخوانچه های تک مرحله ای در اوتیت مدیای مزمن - صفحه:109-112

  tick  مقایسه وضعیت مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در روستاهای تحت پوشش خانه های بهداشت استان آذربایجان شرقی در 1372 و 1382 - صفحه:113-118

  tick  مقایسه میزان حامل بودن مننگو کوک در ناحیه حلقی - لوزه ای در میان دانشجویان جدید الورود ، قبل و پس از اسکان در خوابگاه و تعیین الگوی سرولوژیک تعدادی از سویه ها در شهرستان کرمان - صفحه:119-124

  tick  گزارش 6 مورد فلج بل در یک خانواده - صفحه:125-126

  tick  تظاهر ناشایع بیماری کانتراکچور دپویترن - صفحه:127-129
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved