>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1392 - دوره:35 - شماره:2


  tick  درمان عفونت جلدی تجربی حاصل از کاندیدا آلبیکنس در خرگوش بوسیله عصاره اتانولی بره موم - صفحه:6-11

  tick  درگیری لنف نودهای گردنی در سرطانهای حنجره بر اساس هیستوپاتولوژی - صفحه:12-17

  tick  طراحی و تهیه کیت الایزا اویدیتی و مقایسه آن با روش الایزا در تشخیص توکسوپلاسما گوندی بر روی نمونه های سرمی و مایع آمنیوتیک - صفحه:18-23

  tick  مطالعه پلی مورفیسم کدون 72 اگزون 4 ژن P53 در مبتلایان به سرطان تیروئید در شمالغرب ایران - صفحه:24-29

  tick  مقاومت به نیکل و سایر فلزات سمی توسط یک باکتری نمک دوست نسبی جداشده از دریاچه نمک آران و بیدگل و شناسایی فیلوژنیک آن با استفاده از ژن Srdna 16 - صفحه:30-37

  tick  همراهی پلی مورفیسم جایگاه 137 در پروموتور ژن اینترلوکین- 18 با دیابت ملیتوس نوع یک در جمعیت آذربایجان شرقی - صفحه:38-43

  tick  متغیرهای زمانی در بروز انواع آفازی ناشی از استروک در شهر اهواز - صفحه:44-49

  tick  آلرژی به مایت و سوسک در بیماران مبتلا به آلرژی تنفسی در شهر اهواز - صفحه:50-55

  tick  همبستگی اندکس شدت پنومونی (Psi) با مقدار کمی پروتئین واکنش گر با ماده سی (Qcrp) در بیماران مبتلا به پنومونی - صفحه:56-63

  tick  مقایسه ی سوگیری توجه در فرآیند پردازش اطلاعات افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی و اختلال وسواسی اجباری و افراد سالم - صفحه:64-71

  tick  تاثیر استیروئید لوکال در برونشکتازی ناشی از گاز موستارد در بهبود حجمهای ریوی و مقاومت راههای هوایی - صفحه:72-77

  tick  تراکم الیاف آزبست در هوای مناطق پرترافیک شهر تبریز - صفحه:78-83

  tick  فراوانی عوامل خطر سرطان رکتوم در 100 بیمار مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی مرکز آموزشی و درمانی امام رضا(ع) تبریز - صفحه:84-89

  tick  اثر افزایشی لووستاتین بر فعالیت آنزیم پاروکسوناز و اثر فرو نشانی آن بر حساسیت لیپوپروتئین کم چگالی به اکسیداسیون در نفروپاتی دیابتیک نوع 2 - صفحه:90-97

  tick  تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر تغییرات شبانه روزی مالون دی آلدئید و پروتئین کربونیل مردان سالم فعال دانشگاهی - صفحه:98-105

  tick  آرتروگریپوز، اختلالات کلیوی، کلستاز یا سندرم Arc ، گزارش دو مورد - صفحه:106-109
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved