>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1391 - دوره:34 - شماره:5


  tick  آنژیوپلاستی تتگی وریدی، فیستول وریدی- شریانی اندام فوقانی بیماران دیالیزی - صفحه:7-8

  tick  تراکم معدنی استخوان در کودکان دچار فلج مغزی - صفحه:9-13

  tick  شیوع کم شنوایی نوزادان در شهر خوی در سال 1390 - صفحه:14-18

  tick  غلظت سرمی آسیمتریک دیمتیل آرژینین Adma در بیماران مبتلا به دژنرسانس وابسته به سن ماکولای مرطوب - صفحه:19-23

  tick  میزان تبعیت از درمان و تداوم درمان در بیماران گلوکومی مراجعه کننده به درمانگاه گلوکوم مرکز آموزشی و درمانی نیکوکاری تبریز - صفحه:24-27

  tick  تاثیر گرم کردن با شدت کم بر میزان پلاسمایی آنزیم های ضد اکسایشی و شاخص های تخریب اکسیداتیو بعد از فعالیت شدید در مردان غیر ورزشکار - صفحه:28-34

  tick  مقایسه تاثیر میزوپروستول و دینوپروستون در القای زایمان حاملگی های ترم - صفحه:35-40

  tick  تاثیر تداخلی سروتونین و گوانوزین مونوفسفات حلقوی اندوژن بر سطح اضطراب موش سوری - صفحه:41-45

  tick  رابطه ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در پرستاران - صفحه:46-52

  tick  تاثیر همزمان تمرین استقامتی و مکمل سازی سیر بر تعیین کننده های اصلی همورئولوژی در افراد غیرفعال - صفحه:53-59

  tick  مقایسه بیان Srcدر ژانت سل گرانولومای مرکزی مهاجم و غیرمهاجم استخوان فک - صفحه:60-64

  tick  تاثیر فعالیت های همزمان استقامتی- مقاومتی در مقابل مقاومتی- استقامتی بر برخی شاخص های سرمی آسیب سلولی مردان غیرورزشکار - صفحه:65-69

  tick  مقایسه آسیب شاخه اینفرا پاتلار عصب صافنوس در جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی با دو انسزیون عمودی ومایل - صفحه:70-73

  tick  تعیین دوز بهینه تزریقی به بیماران در تصویر برداری اسپین اکو و بازیافت معکوس در Mri با استفاده از دوز روتین تزریقی - صفحه:74-78

  tick  اثرIgy ایجاد شده بوسیله Dna واکسن علیه اوره آز C در موش های آلوده به هلیکوباکتر پیلوری - صفحه:79-86

  tick  سطح سرمی مالون دی آلدئید (Mda)، پروفایل لیپید و پروتئین واکنشگر فاز حاد C- با حساسیت بالا (Hs-Crp) در افراد غیر دیابتیک و غیرسیگاری مبتلا به بیماری عروق کرونر قلبی - صفحه:87-92
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved