>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1391 - دوره:34 - شماره:4


  tick  مقایسه شخصیت بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با آزمودنی های سالم بر اساس مدل پنج عاملی - صفحه:7-12

  tick  ارتباط اینترلوکین-6 و عامل نکروز توموری آلفایی منی، ورید اسپرماتیک و خون محیطی با پارامترهای منی در بیماران مبتلا به واریکوسل - صفحه:13-17

  tick  شناسایی و اولویت بندی کاستی ها و مشکلات مراجعه کنندگان به کلینیک فیزیوتراپی و تطبیق آنها با منشور حقوق بیمار ایران - صفحه:18-24

  tick  تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی بر سطوح نسفاتین-1 سرمی مردان سالمند غیر ورزشکار - صفحه:25-30

  tick  مقایسه نشانه های نقص توجه/ بیش فعالی (Adhd) در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری - صفحه:31-37

  tick  مقایسه سرانجام مادری و جنینی- نوزادی در حاملگی های 26 تا 32 هفته با پارگی پره ترم زودرس کیسه آب تحت نظر در بیمارستان و منزل - صفحه:38-46

  tick  ضرورت آموزش و پایش عملکرد کارکنان بیمارستان ها در ارتباط با مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی - صفحه:47-52

  tick  تاثیر فعالیت وامانده ساز هوازی بر Ehsp72، Ck و کاتکول آمین های سرم مردانِ ورزشکار و غیرورزشکار - صفحه:53-59

  tick  عوامل روان شناختی موثر در مالتیپل اسکلروزیس: صفات شخصیتی، افسردگی، اضطراب، و تنیدگی روانی - صفحه:60-67

  tick  اختلال عملکرد جنسی در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون و رابطه آن با دوز مصرف متادون، سطح خونی تستوسترون و پرولاکتین - صفحه:68-73

  tick  مطالعه نقش ویتامین E در کاهش سمیت آرسنیک بر اساس یافته های هیستوپاتولوژیک کبدی، هموگرام و گلوتاتیون پر اکسیداز در موش صحرائی - صفحه:74-79

  tick  اثر ضد التهابی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) در موش های صحرایی نر - صفحه:80-85

  tick  تاثیر فعالیت ورزشی در محیط سرد بر مقادیر اینترلوکین 17، اینترفرون گاما و پروتئین واکنشی C سرم ورزشکاران استقامتی - صفحه:86-93

  tick  عدم استفاده از مش در فضاهای جانبی کام در بیماران مبتلا به شکاف کام عمل شده با روش Two Flap Palatoplasty - صفحه:94-97

  tick  شناسایی ژنهای کد کننده پروتئین های متصل شونده به فاکتورهای ویرولانس کلاژن (Cna) و فیبرونکتین (Fnb) در ایزوله های Staphylococcus Aureus جمع آوری شده از نمونه های بالینی و بینی با روش Multiplex – Pcr - صفحه:98-106

  tick  مطالعه سیتوژنتیک زوجین دارای مشکل سقط مکرر خودبخودی جنین مراجعه کننده به آزمایشگاه ژنتیک پزشکی جهاد دانشگاهی تبریز طی سالهای ۱۳۸5-۱۳۸0 - صفحه:107-111

  tick  بررسی آلودگی صوتی ساعات پرتردد روز در منطقه مرکزی شهر تبریز - صفحه:112-119

  tick  گزارش یک مورد نادرفیستول شریانی وریدی ریه- یافته اتفاقی - صفحه:120-122

  tick  گزارش یک مورد شکستگی فمور با انرژی پائین در حضور میله کارگزاری شده داخل کانال در یک بیمار مسن استئوپوروتیک - صفحه:123-125
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved