>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1381 - دوره: - شماره:53


  tick  بررسی نقطه نظرات بیماران در مورد بیحسی منطقه ای (نخاعی) - صفحه:5-8

  tick  بررسی میزان شیوع و علل آنسفالوسل و آنومالیتهای همراه آن با سونوگرافی در مراجعین به کلینیک ... - صفحه:9-12

  tick  اشتباهها و خطاهای شایع در رادیولوژی و سفارشهای ویژه برای اجتناب از آنها - صفحه:13-18

  tick  مقایسه دو روش تشخیصی اوره آز سریع و تست الیزا جهت تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوری در ... - صفحه:19-24

  tick  مقایسه نتایج دو تکنیک جراحی در درمان کلستئاتومای کودکان - صفحه:25-30

  tick  بررسی میزان کارایی روشهای پیشگیری از بارداری در زنان واجد شرایط مراجعه کننده به ... - صفحه:31-38

  tick  شیوع گلوکوم در بیماران بستری با هایفمای ناشی از ضربه غیر نافذ در بیمارستان نیکوکاری تبریز... - صفحه:39-42

  tick  بررسی عوارض چشمی سینوزیتها در اطفال در بخش گوش و حلق و بینی مرکز پزشکی کودکان... - صفحه:43-46

  tick  بررسی ویسکوزیته خون و فاکتورهای مهم مربوطه در بیماران دیابتی با عوارض قلبی عروقی - صفحه:47-52

  tick  استرونسیم - 90 در شیر تازه و شیرخشک وارداتی مصرفی کودکان تهران و مناطق... - صفحه:53-58

  tick  گزارش یک مورد سندروم لندو - کلفنر و درمان آن با استروئید - صفحه:59-64

  tick  گزارش اولین بیمار غیر هموفیلی با آنتی بادی اکتسابی ضد فاکتور Viii - صفحه:65-68

  tick  بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماران مبتلا به آلزایمر و ارتباط آن با شدت بیماری - صفحه:103-108

  tick  بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماران مبتلا به آلزایمر و ارتباط آن با شدت بیماری - صفحه:103-108

  tick  بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماران مبتلا به آلزایمر و ارتباط آن با شدت بیماری - صفحه:103-108

  tick  بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماران مبتلا به آلزایمر و ارتباط آن با شدت بیماری - صفحه:103-108

  tick  ث

  tick  ب
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved