>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1382 - دوره: - شماره:ضميمه 59


  tick  شیوع بیماریهای قلب و عروق در منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:11-15

  tick  وضعیت سالمندان درمنطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:16-22

  tick  آگاهی، نگرش و عملکرد مادران ساکن منطقه شمال غرب تبریز در مورد مراقبت کودکان... - صفحه:23-28

  tick  عفونتهای شایع در منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:29-32

  tick  شیوع علایم و نشانه های مربوط به بیماریها در منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:33-36

  tick  دلایل انتخاب مراکز جهت مراجعه سرپایی و بستری در ساکنین منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:37-42

  tick  چالشی برای بهبود برنامه های آموزش بهداشت عمومی در منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:43-46

  tick  بیماری ریفلاکس در منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:47-50

  tick  وضعیت آب و فاضلاب منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:51-55

  tick  شیوع اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان منطقه شمال غرب تبریز - صفحه:56-60

  tick  شیوع بیماریهای مغز و اعصاب در منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:61-63

  tick  کاربرد روشهای پیشگیری از بارداری در منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:64-67

  tick  وضعیت گذراندن اوقات فراغت جمعیت بالای ده سال منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:68-73

  tick  شیوع و علل ترشحات غیر طبیعی واژینال در جمعیت زنان منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:74-76

  tick  بررسی رفتار ساکنین منطقه شمال غرب تبریز در موارد ابتلا به بیماری 1379 - صفحه:77-81

  tick  خود درمانی ساکنین منطقه شمال غرب تبریز سال 1379 - صفحه:82-86

  tick  شیوع شکایات، علایم و بیماریهای شایع زنان در منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:87-89

  tick  مراجعه ساکنین منطقه شمال غرب تبریز جهت خدمات درمانی سرپایی و بستری 1379 - صفحه:90-94

  tick  مراقبت دوران بارداری و پس از زایمان در منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:95-99

  tick  شیوع اختلالات روانپزشکی در منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:100-105

  tick  وضعیت عوامل محیطی موثر بر سلامت مردم و جامعه در منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:106-109

  tick  آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار در مورد مراقبتهای بهداشتی دوران بارداری و پس از ... - صفحه:110-114

  tick  وضعیت اجتماعی اقتصادی و ترکیب جمعیتی منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:115-119

  tick  مراقبت کودکان زیر 6 سال در منطقه شمال غرب تبریز 1379 - صفحه:120-123

  tick  آگاهی، نگرش و عملکرد زنان واجد شرایط تنظیم خانواده در منطقه شمال غرب تبریز1379 - صفحه:124-127
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved