>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   
سال:1397 - دوره:40 - شماره:5


  tick  ارزیابی شاخص سلامت عناصر روی و کادمیوم در ادویه جات دارچین، فلفل سیاه و فلفل قرمز عرضه شده در همدان - صفحه:7-14

  tick  تاثیر یک دوره تمرین استقامتی تحت شرایط بی‌وزنی بر سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز (Bdnf) موش‌های صحرایی نر - صفحه:15-22

  tick  تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف کورکومین بر Il1β و افسردگی زنان 60- 65 ساله‌ی مبتلا به سندرم متابولیک - صفحه:23-30

  tick  طراحی و ساخت وکتور بیانی حاوی آنتی ژن کایمریک Omp25-Omp31 بروسلا ملیتنسیس با هدف تولید واکسن نوترکیب علیه بیماری بروسلوز - صفحه:31-37

  tick  مقایسه اثرات حاد و مزمن متفورمین بر بازخوانی حافظه و تعداد نورون‎های سالم ناحیه Ca1 هیپوکامپ در رت های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:38-47

  tick  پلی مورفیسم های ژن موسینی نوع یک سلول T و ارتباط آنها با سطح ایمونوگلوبولین E تام سرمی در بیماران مبتلا به آسم - صفحه:48-54

  tick  تشخیص هوشمند اختلال گفتاری با استفاده از سیستم پردازش سیگنال صوت - صفحه:55-62

  tick  تاثیر مصرف مکمل گلوکز و شش هفته تمرین بلندمدت وامانده ساز بر پاسخ پروتئین شوک حرارتی70 در مردان غیرورزشکار - صفحه:63-71

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین پرش- فرود بر فعالیت فیدفورواردی و فیدبکی برخی عضلات منتخب تنه و اندام تحتانی و عملکرد اندام تحتانی زنان فعال - صفحه:72-82

  tick  ارتباط پلی مورفیسم 5-Httlpr ژن Slc6a4با اختلال اوتیستیک در شمال غرب ایران - صفحه:83-90

  tick  بهبود تشخیص احساسات افراد در سیگنال‌های مغزی الکتروانسفالوگرافی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی عمیق - صفحه:91-101

  tick  گزارش دو مورد پارشیل نفرکتومی لاپاراسکوپیک رتروپریتونئال تومور کلیه برای اولین بار در ایران - صفحه:102-105

  tick  جداسازی نوکاردیا سیریاسیجورجیکا از آبسه مغزی - صفحه:106-111
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved