>
Fa   |   Ar   |   En
   اولویت‌بندی پیشران‌های پیچیدگی زنجیرۀ تامین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی فازی  
   
نویسنده خاتمی فیروزآبادی محمد علی ,الفت لعیا ,امیری مقصود ,شریفی حمید
منبع مديريت صنعتي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:79 -102
چکیده    در حال حاضر، پیچیدگی‌های متعددی در زنجیرۀ تامین وجود دارد. این پیچیدگی‌ها، به‌واسطۀ ظهور مقوله‌هایی مانند جهانی‌شدن، سفارشی‌سازی، نوآوری، انعطاف‌پذیری، پایداری و عدم قطعیت در حال تکامل و رشد هستند. رشد پیچیدگی زنجیرۀ تامین بر هزینه‌ها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان، تاثیر منفی می‌گذارد. از این رو، هدف این پژوهش اولویت‌بندی پیشران‌های پیچیدگی زنجیرۀ تامین در شرکت‌های تولید لوازم خانگی است. برای این کار، پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش، پیشران‌های پیچیدگی زنجیرۀ تامین برای اولویت‌بندی شناسایی شدند؛ سپس به‎کمک روش تحلیل سلسله‎مراتبی فازی و نظرسنجی، این شاخص‌ها بر پایۀ مقایسه‎های زوجی صورت گرفته، توسط تعدادی از خبرگان حوزۀ تولید لوازم ‌خانگی، وزن‎دهی شدند. طبق نتایج کسب‌شده از این مدل تحقیقاتی، مشخص شد که از 46 پیشران پیچیدگی بررسی‎شده «سازوکارهای بازگشت مواد اولیه به تامین‌کنندگان» بیشترین درجۀ اهمیت را دارد.
کلیدواژه پیچیدگی، زنجیرۀ تامین، شرکت‌های تولید لوازم خانگی، فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی فازی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکدۀ مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکدۀ مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکدۀ مدیریت و حسابداری, ایران
 
   Prioritizing Supply Chain Complexity Drivers using Fuzzy Hierarchical Analytical Process  
   
Authors Sharifi Hamid ,Olfat Laya ,Amiri Maghsoud ,Khatami firoozabadi Seyyed Mohammad Ali
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved