>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت صنعتی   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:1


  tick  ارائۀ مدل ریاضی بر اساس مسئلۀ مسیریابی خودرو ظرفیت‎دار با پنجره‌های زمانی برای جمع‎آوری زباله - صفحه:147-166

  tick  ارائۀ یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح دومرحله‌ای برای مسئلۀ زمان‌بندی دروس دانشگاهی - صفحه:19-42

  tick  ارائۀ یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه برای افزایش کارایی انرژی در ساختمان‌های مسکونی - صفحه:103-128

  tick  اولویت‌بندی پیشران‌های پیچیدگی زنجیرۀ تامین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی فازی - صفحه:79-102

  tick  اولویت‎بندی عوامل اتلاف زمانی و ارائه فرمول پیش‎بینی میزان اتلاف در پروژه‌های ساختمانی مسکونی با استفاده از روش لاسو - صفحه:167-188

  tick  بهینه‎سازی مبتنی بر مبنای شبیه‎سازی مسئلۀ زمان‎بندی تولید کارگاهی در کسب‎وکارهای کوچک و متوسط با رویکرد نظام‌های صف با هدف کاهش هزینۀ زودکرد و دیرکرد فعالیت‎ها - صفحه:129-146

  tick  تحلیل حساسیت اثر شلاق چرمی در زنجیرۀ تامین چهارسطحی با استفاده از روش میانگین متحرک برای برآورد تقاضا - صفحه:43-58

  tick  طراحی شبکۀ تامین منعطف در یک زنجیرۀ تامین دوسطحی و آنالیز ریسک با استفاده از برنامه‎ریزی تصادفی (مطالعۀ موردی: از شبکۀ تامین پلی استایرن معمولی) - صفحه:189-216

  tick  مدل ریاضی جدیدی برای حل مسئلۀ تخصیص با ورودی‌ها و خروجی‎های چندگانۀ ناهمگن - صفحه:1-18

  tick  مسئلۀ مکان‏یابی ـ مسیریابی هاب زمینی در محدودۀ نامتراکم و وسیع - صفحه:59-78
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved