>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائۀ مدلی برای طراحی زنجیرۀ تامین فراورده‌های خونی در زمان وقوع بحران زلزله با در نظر گرفتن انتقال از سایر استان‌ها (مطالعۀ موردی: شبکۀ انتقال خون تهران)  
   
نویسنده نهفتی کهنه جمال ,تیموری ابراهیم
منبع مديريت صنعتي - 1395 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:487 -513
چکیده    از دیرباز تا کنون انسان‌ها در موارد مختلفی از قبیل خونریزی‌های شدید، پیوند اعضا و غیره، به فراورده‌های ‌خونی نیاز داشته‌اند. یکی از موقعیت‎هایی که نیاز به فراورده‌های‌خونی به‌شدت افزایش می‎یابد و شبکۀ انتقال خون در تامین آن دچار مشکل می‌شود، هنگام وقوع بحرانی مانند زلزله است. در این مقاله با طراحی زنجیرۀ تامین فراورده‌های خونی مطابق با دنیای واقعی، سعی بر پاسخگویی به نیاز متقاضیان این فراورده‌ها در زمان وقوع بحران زلزله شده و به‌دلیل ناتوانی شهر حادثه‌دیده در زمان وقوع این بحران در تامین فراورده‎های خونی مورد نیاز خود، بحث انتقال این فراورده‎ها از مراکز استان‌های مجاور مطرح شده است. این مسئله به‌صورت دوهدفه تحت عدم ‌قطعیت فازی مدل‌سازی شده و از روش محدودیت اپسیلون اصلاحی برای حل آن استفاده شده است. مطالعۀ ‌موردی در خصوص وقوع بحران زلزله در شهر تهران با استفاده از اطلاعات شبکۀ انتقال خون این شهر بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد با درنظرگرفتن امکان انتقال فراورده‌های خونی از سایر استان‌ها، می‌توان به تصمیم‌گیرندگان امر شبکۀ انتقال‌ خون برای افزایش خدمت‌رسانی به متقاضیان در زمان زلزله کمک شایانی کرد.
کلیدواژه زنجیره تامین فرآورده‌های خونی، برنامه‌ریزی ریاضی فازی، روش محدودیت اپسیلون اصلاحی، بحران زلزله، شبکه انتقال خون تهران
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکدۀ مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکدۀ مهندسی صنایع, ایران
پست الکترونیکی teimoury@iust.ac.ir
 
   A model for the design of blood products supply chain at the time of the earthquake disaster considering the transfer from the other provinces (Case Study: Tehran blood transfusion network)  
   
Authors Teimoury Ebrahim ,Nahofti Kohneh Jamal
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved