>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت صنعتی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:3


  tick  ارائۀ مدلی برای طراحی زنجیرۀ تامین فراورده‌های خونی در زمان وقوع بحران زلزله با در نظر گرفتن انتقال از سایر استان‌ها (مطالعۀ موردی: شبکۀ انتقال خون تهران) - صفحه:487-513

  tick  ارزیابی چندسطحی کارایی در صنعت بانکداری (رویکرد Sbm شبکه‌ای) - صفحه:359-380

  tick  توسعۀ شاخص بهره‌وری مالمکوئیست به‎‎کمک مبادلات هدفمند در تحلیل پوششی داده‌ها - صفحه:447-466

  tick  طراحی مدل ریاضی مدیریت سفارشات زنجیرۀ تامین با تکیه بر رویکرد بهینه سازی استوار و ساختار هزینه یابی بر مبنای فعالیت - صفحه:333-358

  tick  طراحی چارچوبی برای تعیین ترکیب بهینۀ استراتژی‌ در تحلیل Swot به‌وسیلۀ ارزش خالص فعلی فازی و تئوری بازی‌ها - صفحه:405-422

  tick  مدل تلفیقی اولویت‌بندی فازی و پرومته برای انتخاب تامین‌کننده - صفحه:467-486

  tick  مدل‌سازی علّی روابط میان معیارهای مدل تعالی سازمانی Efqm در بانک توسعۀ تعاون - صفحه:423-446

  tick  مدل‌سازی و شبیه‌سازی سامانه ترافیک شهری با شبکه‌های پتری رنگین - صفحه:381-404
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved