>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد هزینه‌های وارانتی تولید‌کننده و خریدار بر‌اساس نوعی سیاست جدید وارانتی Prw  
   
نویسنده نصراللهی مهدی ,اصغری زاده عزت الله
منبع مديريت صنعتي - 1395 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:97 -112
چکیده    امروزه تعداد بسیار زیادی از محصولات با وارانتی‏های گوناگون ‌‌فروخته می‌شوند که در این میان وارانتی‏های تسهیم هزینه و مدل‏سازی شکست‏ها در طول دورۀ وارانتی و هزینه‏های این سیاست، پیچیدگی‏های زیادی دارند. در این مقاله نوعی مدل جدید سیاست وارانتی prw توسعه داده شده است که در آن، خرابی‏ تعدادی از قطعات محصول مشمول وارانتی می‎شود و تعدادی از قطعات نیز تحت پوشش وارانتی قرار ندارند. به‌منظور ارائۀ این سیاست جدید، دو رویکرد جداگانه طراحی شد که در هر رویکرد چگونگی برآورد نرخ شکست محصول متفاوت است. مدل پیشنهادی به تولید‌کننده کمک می‌کند تا در صورت به‌کارگیری سیاست پوشش‌ندادن برخی قطعات، برآورد دقیقی از هزینه‌های مورد انتظار داشته باشد و قیمت وارانتی را بر این اساس تعیین کند؛ در نتیجه خریدار نیز از کاهش هزینه‌های مورد انتظار وارانتی و به‌تبع آن کاهش قیمت وارانتی سود خواهد برد. در نهایت، مدل‏های برآورد هزینه‏های وارانتی محصول در طول دورۀ طراحی و با استفاده از مثال عددی اعتبار‌سنجی شده است.
کلیدواژه وارانتی، سیاست های وارانتی، وارانتی تسهیم هزینه (Prw)، هزینه وارانتی
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکدۀ مدیریت, گروه صنعتی, ایران
پست الکترونیکی asghari@ut.ac.ir
 
   Estimating warranty costs for the manufacturer and buyer based on a new ProRata Warranty policy  
   
Authors Asgharizadeh Ezzatollah ,nasrollahi mahdi
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved