>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت صنعتی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:4


  tick  اثر برنامه‌های گردش شغلی سلولی بر عملکرد سلول ناب - صفحه:785-812

  tick  ارائۀ مدل مفهومی برای انتخاب تامین‌کنندگان پایدار (مطالعۀ موردی: شرکت سایپا) - صفحه:767-784

  tick  ارزیابی سهم فناوری در ایجاد ارزش ‌افزودۀ بخش صنعت (مطالعۀ موردی: زنجیرۀ ارزش صنایع شیمیایی استان فارس) - صفحه:861-879

  tick  ارزیابی عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای-رویکرد تئوری بازی - صفحه:721-742

  tick  تحلیل ابعاد رویکرد مدیریت زنجیرۀ تامین لارج در صنعت سیمان از طریق تلفیق تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره - صفحه:813-836

  tick  تعیین هزینۀ هدف و ارزیابی کارکردهای محصول: رویکرد تلفیقی هزینه‌یابی هدف، تعمیم کارکردهای کیفیت و مدل کانوی فازی - صفحه:697-720

  tick  توسعۀ مدل مکان‌یابی فراملیتی با استفاده از ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و مدل‌های پوششی مکان‌یابی در شرایط عدم اطمینان - صفحه:743-766

  tick  رویکرد ترکیبی Flinprera-Fqfd برای اولویت‌بندی ویژگی‌ها و توانمندسازهای ناب-چابکی در صنایع غذایی و آشامیدنی استان قزوین - صفحه:673-696

  tick  شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کلیدی موثر بر نگهداری و تعمیرات چابک با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی (مطالعۀ موردی: صنعت خودروسازی ایران) - صفحه:641-672

  tick  مدل عصبی-فازی پشتیبان تصمیم فازهای اولیۀ پروژه‌های صنعت نفت - صفحه:837-860
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved