>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران (پژوهشی پیرامون بانک رفاه)  
   
نویسنده رزمی جعفر ,حیدریه سیدعبدالله ,شهابی علی
منبع مديريت صنعتي - 1393 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:471 -490
چکیده    سازمان‎های امروزی برای دستیابی به موفقیت و بقا به فناوری‎های نوین و استفاده از آن نیاز دارند. تلاش‎های مدیریت فناوری زمانی به نتیجه می‎رسد که مشتریان فناوری جدید را بپذیرند و به‎طور مستمر از آن استفاده کنند. علاوه‎براین، پذیرش فناوری‎های نوین در لحظه اتفاق نمی‎افتد، فرایندی است که طی زمان شکل می‎گیرد و با استفاده مستمر، پذیرش موفق صورت می‎گیرد. در این مقاله ضمن مرور مطالعات انجام‎گرفته در زمینه مدل پذیرش فناوری ارایه‎شده دیویس از زمان معرفی تا کنون، تلاش شده است با در نظر گرفتن متغیرهای مدل پذیرش فناوری اولیه و افزودن متغیرهای عادت، توانایی استفاده و تبلیغات که کمتر به آن توجه شده است، مدلی از پذیرش فناوری با توجه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران معرفی شود. پس از شناسایی متغیرها، برای بررسی روابط میان آنها پرسشنامه‎ای طراحی شد و با پاسخ خبرگان بخش فناوری اطلاعات بانک رفاه به پرسشنامه، داده‎های جمع‎آوری شده به‎کمک روش دیماتل فازی تجزیه‎وتحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می‎دهد استفاده مستمر از فناوری (بانکداری الکترونیکی)، عادت به فناوری را افزایش می‎دهد و هرچه عادت افزایش یابد، استفاده از فناوری بیشتر می‎شود؛ در واقع یک چرخه تقویتی قوی به‎وجود خواهد آمد.
کلیدواژه بانکداری الکترونیک ,تبلیغات ,دیماتل فازی ,عادت به سیستم ,مدل پذیرش فناوری
آدرس دانشگاه تهران, استاد گروه مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‎های فنی، دانشگاه تهران، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved