>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت صنعتی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:3


  tick  انتخاب مبادله‎ها به‎کمک مدل مبادله‎ای توسعه‎یافته از تحلیل پوششی داده‎ها - صفحه:555-572

  tick  تبیین چارچوبی برای ارزیابی پایداری زنجیره تامین مواد غذایی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی (مورد مطالعه: شرکت‌های منتخب تولیدی فراورده‌های گوشتی استان مازندران) - صفحه:535-554

  tick  تحلیل حساسیت برای تعیین حاشیه امنیت کارایی واحد‌های تصمیم‌گیری در مدل تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی: گروه‌های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ) - صفحه:453-570

  tick  توسعه مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران (پژوهشی پیرامون بانک رفاه) - صفحه:471-490

  tick  زمان‎بندی تعمیرات پیشگیرانه (Pm) با استفاده از برنامه‎ریزی عدد صحیح و برنامه ریزی محدودیتی - صفحه:433-452

  tick  زمان‎بندی مقاوم و پایدار برای محیط کار کارگاهی منعطف با شکست تصادفی ماشین - صفحه:511-534

  tick  شناسایی اولویت‎های رقابتی و تعیین رابطه آن با مزیت‎های رقابتی منبع‎محور (مطالعه موردی: شرکت‎های مستقر در شهرک صنعتی رشت) - صفحه:491-510

  tick  طراحی مدل سلسله‎مراتبی برای کاهش ریسک‎های زنجیره تامین پروژه بر اساس فراترکیب (مورد مطالعه : شرکت گاز استان فارس) - صفحه:591-614

  tick  طراحی چارچوب ارزیابی متوازن براساس رویکرد ترکیبی نمودار علت‎ومعلولی، مدل‎سازی ساختاری تفسیری (Ism) و فرایند تحلیل شبکه‎ای (Anp) - صفحه:573-590

  tick  نگاشت ادراکی روابط علّی میان فعالیت‌های مدیریت زنجیره ‌تامین، توانمندسازها و عملکرد زنجیره ‌تامین با رویکرد فازی - صفحه:615-634
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved