>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائة مدل ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمة ایران با استفاده از نظر خبرگان  
   
نویسنده عمرانی هاشم ,قاری زاده بیرق رامین ,شفیعی کلیبری سعید
منبع مديريت صنعتي - 1393 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:791 -807
  
کلیدواژه تحلیل پوششی داده ها، تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل مولفه های اصلی، شرکت های بیمة ایرانی.
آدرس دانشگاه صنعتی ارومیه, ایران, دانشگاه صنعتی ارومیه, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved