>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل پوششی داده‌های فازی و رویکرد نوینFiep/Ahp جهت رتبه‌بندی کامل واحدهای تصمیم‌گیرنده (مطالعه موردی: دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه تهران)  
   
نویسنده شهریاری سلطانعلی ,رضوی سیدمصطفی ,اصغری‌زاده عزت‌الله
منبع مديريت صنعتي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:21 -42
چکیده    مدل‌های شعاعی تحلیل پوششی داده‌ها برای سنجش کارایی فرض می‌کنند، یک واحد ناکارا جهت کارا شدن باید تمام ورودی‌ها (خروجی‌هایش) را به یک نسبت کاهش (افزایش) دهد. عدم‌ضرورت، نادرستی و نیز غیرواقعی بودن این فرض کاملاً واضح است؛ بنابراین، برای رفع این نقیصه و افزایش آگاهی از چگونگی استفاده از‌ منابع، انتظار ‌این‌که ورودی‌های مختلف دارای کارایی‌های متفاوتی هستند، واقعی‌تر است. همچنین به‌علت عدم‌اطمینان موجود در قضاوت و تفکر انسانی، مدل‌های dea فازی می‌توانند نقش مهم‌تری برای ارزیابی کارایی در مسایل واقعی ایفا کنند. در این پژوهش برای ارزیابی کارایی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه تهران با دو ورودی و دو خروجی فازی از مدل غیرشعاعی پروفایل فازی استفاده شد. از حل 180 مدل در سطوح برش مختلف کارایی ورودی اول و دوم به‌صورت اعدادی فازی به‌دست آمده که این اعداد فازی را با روش چن و کلین رتبه‌بندی کرده سپس برای رتبه‌بندی کامل دانشکده‌ها از تکنیک پیشنهادیfiep/ahp استفاده کرده که براساس آن دانشکده ادبیات و علوم انسانی رتبه اول و دانشکده حقوق و علوم سیاسی رتبه آخر را به‌دست آورده است.
کلیدواژه تحلیل پوششی داده‌های فازی ,پروفایل کارایی ورودی (Iep ,پروفایل فازی کارایی ورودی Fiep ,Fiep/Ahp ,تحلیل سلسله‌مراتبی ,ماتریس گروه مشاوره بوستون (Bcg
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved