>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت صنعتی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:1


  tick  ارایه روشی جهت اولویت‌بندی استراتژی‌های چابکی سازمان با استفاده از تکنیک تاپسیس و سیستم استنتاج فازی - صفحه:123-138

  tick  ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی Bsc، Ahp و Topsis - صفحه:81-100

  tick  ارزیابی عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق تولید در کلاس جهانی با استفاده از رویکرد یکپارچه مدل‌سازی ساختاری تفسیری (Ism)، تیوری گراف و رویکرد ماتریسی (Gtma) (مطالعه موردی:گروه ایران‌خودرو و سایپا) - صفحه:63-80

  tick  بررسی تاثیر اندازه متوسط صنعت و سرمایه اولیه بر بقای شرکت‌های تولیدی با استفاده از تابع هزارد در استان مازندران - صفحه:101-122

  tick  بهینه‌سازی سبد پروژه‌های با اثر متقابل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (Ica) - صفحه:1-20

  tick  تحلیل پوششی داده‌های فازی و رویکرد نوینFiep/Ahp جهت رتبه‌بندی کامل واحدهای تصمیم‌گیرنده (مطالعه موردی: دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه تهران) - صفحه:21-42

  tick  تحلیل چندمعیاره رضایت: به‌کارگیری و موارد ضعف Musa در عمل (مطالعه صنعت بانکداری) - صفحه:139-162

  tick  توسعه رویکردی تلفیقی از تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و شاخص بهره‌وری مالم‌کوییست برای ارزیابی عملکرد پروژه‌ها - صفحه:43-62
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved