>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت صنعتی   
سال:1389 - دوره:2 - شماره:5


  tick  Design Of A Conceptual Reference Model For Implementation Of Traceability In A Supply Chain Based Upon Structured Modeling Approach - صفحه:19-42

  tick  ارایه راهکارهای ارتقای خدمات الکترونیکی بانک‎ها با رویکرد Bsc، Anp فازی و Topsis فازی (مطالعه موردی: بانک‎های دولتی منتخب استان فارس) - صفحه:141-158

  tick  بررسی اثرات عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفیت و کسب‎وکار یک زنجیره‎ی ‌تامین: تحلیل تجربی شرکت‎های ایرانی - صفحه:103-124

  tick  بررسی کارایی بانک های ایران با استفاده ازتکنیک Dea به روش پله ای - صفحه:159-174

  tick  به‎کارگیری یک روش Idea/Ahp برای ارزیابی و انتخاب تامین‎کنندگان - صفحه:5-18

  tick  تجزیه و تحلیل شکاف فرآیندی برای پروژه‌های بازمهندسی فرآیند کسب‎وکار؛ مطالعه‎ی موردی در شرکت مپنا - صفحه:43-58

  tick  توسعه ای بر روش Ahp / Dea برای رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیرنده - صفحه:83-102

  tick  شناسایی عوامل بازدارنده رشد بنگاه‎های کوچک صنعت ریخته‎گری - صفحه:125-140

  tick  مدل‌های تحصیل خروجی‌ متمرکز و تخصیص ورودی متمرکز در تحلیل پوششی داده ها - صفحه:59-82
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved