>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت صنعتی   
سال:1400 - دوره:13 - شماره:1


  tick  ارائه مدل تحلیل پوششی داده‌ها بر پایه‌ی برنامه‌ریزی آرمانی و محدودیت وزنی برای ارزیابی کارایی و رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیرنده در بانک قوامین - صفحه:155-169

  tick  ارائه چارچوبی کمّی برای نگاشت شناختی فازی لایه‌ای، با استفاده از رویکرد ترکیبی «نقشه خودسازمان‏دهنده» و «تئوری گراف و رویکرد ماتریس» (Som-Gtma) - صفحه:80-104

  tick  ارزیابی ریسک بر مبنای نمره اولویت ریسکِ کارای جامع با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها - صفحه:131-154

  tick  تحلیل قضاوت‌های مرزی ذینفعان در تخصیص وام بانکی - صفحه:27-52

  tick  توسعه مدل بهینه‌سازی سبد سهام مارکوییتز با توجه به ملاحظات غیرمالی سرمایه‌گذار و حمایت از تولیدات داخلی - صفحه:53-79

  tick  طراحی یک الگوریتم بر پایه تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای با شاخص‌های خوب و بد به منظور ارزیابی صنعت برق ایران - صفحه:1-26

  tick  مدل‌سازی زنجیره تامین حلقه بسته با بکارگیری از سناریوها در مواجهه با عدم قطعیت در کمیت و کیفیت برگشتی‌ها - صفحه:105-130
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved