>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت صنعتی   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:3


  tick  ارائه ترکیبی از برنامه‌ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی چندمرحله‌ای سبد سهام با معیار ریسک Gluevar - صفحه:517-542

  tick  ارزیابی ساختارهای دومرحله‌ای متوالی: رویکرد تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای چندهدفه (Mo-Ndea) - صفحه:487-516

  tick  ارزیابی و انتخاب طرح‌های صندوق توسعه فناوری با استفاده از روش بهترین بدترین (مورد مطالعه: صندوق نوآوری و شکوفایی) - صفحه:461-486

  tick  اندازه‌گیری و سناریوسازی بلوغ مدیریت فرایندهای کسب‌‌وکار با بهره‌گیری از تکنیک نقشه‌های شناختی فازی - صفحه:405-426

  tick  اولویت‌بندی استراتژی‌های سازمانی با به‌کارگیری مدل Swot و فرایند تحلیل شبکه‌ای گروهی فازی (مطالعه موردی: شرکت تولید مواد اولیه دارویی) - صفحه:543-560

  tick  بررسی عوامل مداخله‌گر زندگی‌نامه‌ای در خود‌ارزیابی (مورد مطالعه: مدل تعالی پایدار (H3se) در صنایع پتروشیمی کشور) - صفحه:561-574

  tick  بهینه‌سازی دسترس‌پذیری نوعی سیستم‌ صنعتی چندوضعیتی با رویکرد زنجیره مارکوف - صفحه:380-404

  tick  مدل چندهدفه تعیین اندازه بهینه بافر و تخصیص افزونگی دسترس‌پذیری به‌صورت هم‌زمان در سیستم‌های تولیدی - صفحه:427-460
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved