>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از مدل های فازی در سیستم های سفارش دهی کنترل موجودی  
   
نویسنده فارسیجانی حسن ,عبدوس محمدرضا
منبع مديريت صنعتي - 1390 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:99 -112
  
کلیدواژه سیستم های سفارش دهی ,مدل فازی ,اعداد فازی ذوزنقه ای ,روش فاصله ی علامت دار
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده حسابداری و مدیریت, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی h_farsi@sbu.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved