>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت صنعتی   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:2


  tick  ارائه یک مدل برنامه‎ریزی دوسطحی برای زنجیره تامین چند مرحله‌ای با تاکید بر قابلیت اطمینان در شرایط عدم قطعیت - صفحه:177-206

  tick  ارزیابی و مقایسه شاخص‎های کلیدی عملکرد توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی با استفاده ازSmaa و Smaa-S - صفحه:273-302

  tick  تعیین اندازه منابع انرژی ایستگاه‏ شارژ خوردو الکتریکی با توجه به فاکتورهای اقتصادی - صفحه:233-254

  tick  زمان‌بندی چندهدفه‌ پروژه با قابلیت فشرده‌سازی چندگانه‌ فعالیت‌های چندحالته و محدودیت منابع و حالت اجرای یکسان فعالیت‌های هم‌گروه - صفحه:351-379

  tick  شناسایی عوامل موثر برآینده نظام استانداردسازی تولید و تشریح سناریوها - صفحه:303-328

  tick  شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در پیاده‌سازی نوآوری بازخدماتی(مورد مطالعه: بانک قوامین) - صفحه:329-350

  tick  طراحی چارچوبی برای تعیین روش‌شناسی‌های مناسب تحقیق در عملیات به‎منظور معماری‌سازی سیستم - صفحه:207-232

  tick  مدلی برای چابکی در تعمیرات اساسی با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری(مورد مطالعه: یکی از مراکز تعمیرات و بازسازی تجهیزات دفاعی) - صفحه:255-272
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved