>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت صنعتی   
سال:1397 - دوره:10 - شماره:2


  tick  ارائه رویکردی برای محاسبه قابلیت اطمینان فازی بر پایه آهنگ خرابی فازی - صفحه:183-200

  tick  ارائه مدل چندهدفه برای حمل‌ونقل زمینی مواد خطرناک در شبکه هاب (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده‎های نفتی) - صفحه:201-220

  tick  ارائه مدلی برای ارزیابی کارایی به‎کمک ترکیب مدل اندازه‎گیری با دامنه تعدیل شده و محدودیت‎های وزنی (مطالعه موردی: شعبه‎های شرکت بیمه ایران) - صفحه:161-182

  tick  تعیین ترکیب بهینه استراتژی‌های زنجیره تامین لارج با بهره‌گیری از تحلیل Swot، تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و تئوری بازی - صفحه:221-246

  tick  رویکردی برای تعیین سیاست‎های مناسب نگهداری و تعمیرات چند محصولی با استفاده از شبیه‎سازی و تصمیم‌گیری چندمعیاره - صفحه:279-296

  tick  فرا ترکیب روش‎های مدل‎سازی سیستم‎های پیچیده فنی اجتماعی با رویکرد پارادایم چندگانه روش‎شناسی چندگانه - صفحه:247-278

  tick  مداخله دولت در رقابت بین زنجیره‎های تامین سبز و غیرسبز - صفحه:297-314

  tick  پیش‌بینی رفتار بازار سهام بر اساس شبکه‌های عصبی مصنوعی با رویکرد یادگیری جمعی هوشمند - صفحه:315-334
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved