>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت صنعتی   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:4


  tick  ارائه رویکردی جدید جهت انتخاب مدیر تیم تحقیق و توسعه با استفاده از روش سیموس تجدید نظر شده و آراس اینتروال (مورد مطالعه: شرکت کیسون) - صفحه:633-664

  tick  ارائۀ الگوی جامع سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش متاسنتز - صفحه:691-734

  tick  ارائۀ مدل تداوم زنجیرۀ تامین بر اساس رویکرد طراحی آگزیوماتیک - صفحه:563-586

  tick  ارائۀ مدل ریاضی برای توسعۀ ظرفیت نیروگاه‎ها با در نظر گرفتن واحدهای تولید پراکنده و با هدف کنترل دی‎اکسیدکربن - صفحه:587-608

  tick  ارتقای قدرت تفکیک‌پذیری در مدل تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از متغیرهای انحراف - صفحه:765-780

  tick  استفاده از تحلیل استواری وزنی در انتخاب استراتژی (مورد مطالعه: مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا) - صفحه:665-690

  tick  تعریف محتوای گزارش پایداری شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران: کاربرد کارت ارزیابی متوازن ‌و دیمتل خاکستری - صفحه:735-764

  tick  شناسایی موانع و راهکارهای بهبود سیستم کارآفرینی زنان با استفاده از رویکردهای تحقیق در عملیات سخت و نرم - صفحه:609-632
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved