>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه و تبیین یک پیکربندی برای طبقه بندی زنجیره های تامین با استفاده از رویکرد منبع محور در صنعت خودرو  
   
نویسنده کریمی دستجردی داود ,اکبری جوکار محمد رضا ,فیض آبادی جواد
منبع مديريت صنعتي - 1388 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:121 -138
  
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, Null , ایران, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده صنایع, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved