>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مدیریت سود در شرکت‏های عرضه‏کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت‏ها  
   
نویسنده نیکبخت دکتر محمدرضا ,طاهری مسعود ,غزنوی محمد صادق ,غواصی کناری محمد
منبع تحقيقات حسابداري و حسابرسي - 1394 - شماره : 28 - صفحه:4 -17
چکیده    اهمیت سود، به عنوان عدد نهایی صورت سود، دارای پیشینه طولانی و دلایل موجهی است. سود مبنای بسیاری از قراردادهای شرکت است و توجه بسیاری از ذینفعان را به خود جلب نموده است. مدیر نیز در این گروه ذینفعان قرار می‏گیرد و بر مبنای تیوری اثباتی حسابداری، عدد سود برای وی دارای اهمیت ویژه‏ای است. از این رو انتظار می‏رود مدیر شرکت، بواسطه مدیریت سود، این عدد ارزشمند را به سمت خواسته‏های خود میل دهد. یکی از این خواسته‏ها، از میان خواسته‏های متعدد مدیر، افزایش قیمت سهام شرکت به هنگام عرضه اولیه می‏باشد. ولی باید در نظر داشت که انگیزه‏های دیگر مدیریت سود نیز در سایر مدیران شرکت‏های فعال در اقتصاد نیز وجود دارد. در این پژوهش به مقایسه میزان مدیریت سود در شرکت‏های عرضه‏کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت‏های فعال در بورس تهران دست زدیم. در این راستا از مدل مدیریت سود کوتاری بهره گرفتیم. نتایج حاصله مبین این امر است که بین شرکت‏های عرضه‏کننده اولیه و سایر شرکت‏ها تفاوت معناداری در مدیریت سود وجود ندارد؛ به این معنی که انگیزه حداکثرسازی قیمت در عرضه اولیه دارای وزن بیشتری در مقایسه با سایر انگیزه‏های مدیریت سود در بازار نیست.
کلیدواژه مدیریت سود ,شرکت‏ های عرضه‏ کننده اولیه ,تیوری اثباتی حسابداری ,مدل مدیریت سود کوتاری
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved