>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1394 - دوره:28 - شماره:4


  tick  ارزیابی تحلیل حرارتی عددی سوراخکاری استخوان فک در جراحی مرتبط با کاشت ایمپلنت - صفحه:266-273

  tick  مقایسه اثر ضدمیکروبی تری‌کرزول فرمالین با هیپوکلریت سدیم 25/5% بر روی انتروکوک فکالیس - صفحه:274-282

  tick  تشخیص موقعیت آناتومیک کانال ثنایایی در بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به وسیله توموگرافی با اشعه مخروطی - صفحه:283-289

  tick  بررسی و مقایسه ریزنشت Nanofilled Resin Modified Glass Ionomer و Conventional Glass Ionomer در حفرات کلاس V با استفاده از دو نوع باندینگ Self Etch Adhesive و Self Etch Primer - صفحه:290-297

  tick  مقایسه کلینیکی تاثیر دو نوع باندینگ هیدروفیل و هیدروفوب در دوام و گیر فیشور سیلنت - صفحه:298-306

  tick  بررسی فراوانی زایده استایلویید طویل شده در رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی رشت (ایران) - صفحه:307-314

  tick  بررسی شیوع اروژن دندانی و عوامل ایجاد کننده آن در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی یزد در سال تحصیلی 92-1391 - صفحه:315-322

  tick  ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد آموزشی استادان توسط دانشجویان در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - صفحه:323-328

  tick  سنترال ادونتوژنیک فیبروما در فک پایین: گزارش یک مورد - صفحه:329-333

  tick  مقایسه دوز پرتویی و کیفیت تصویر توموگرافی کامپیوتری مولتی اسلایس (Msct) معمولی، توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی (Cbct) و رادیوگرافی پری اپیکال در تصویربرداری دندانپزشکی - صفحه:334-342
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved