>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1383 - دوره:17 - شماره:3


  tick  مقایسه پهنای مزیودیستالی دندانها در طرف راست و چپ در افراد با اکلوژن نرمال - صفحه:5-11

  tick  ارزیابی وضعیت شروع درمان ارتوپدی فانکشنال در بیماران کلاس Ii اسکلتی با شاخص تکامل مهره های گردنی (Cvms) - صفحه:12-18

  tick  بررسی تاثیر سه روش آماده سازی سطح در باند بین آلیاژهای بیس متال و ماده Targis) Ceromer) - صفحه:19-27

  tick  ارزیابی شاخص Cpitn در بیماران همودیالیزی شهر تهران - صفحه:28-35

  tick  تعیین توزیع تنش استخوان اطراف ایمپلنت های فک پایین در طرح های مختلف پروتز به هنگام Mandibular - Flexure - صفحه:36-47

  tick  بررسی مقایسه ای خارج دهانی استفاده از سه نوع گلاس آینومر به عنوان لاینر چسبنده در افزایش مقاومت شکست دندانهای ترمیم شده با آمالگام - صفحه:48-55

  tick  تغییرات عمودی صورت به دنبال درمانهای ارتدنسی به روش Edgewise همراه با کشیدن دندان - صفحه:56-61

  tick  مقایسه میزان پاکسازی سه نوع سیستم Rotary, Reciprocal و Vertical در آماده سازی کانال ریشه - صفحه:62-68

  tick  بررسی اثر پختهای مکرر چینی و نوع آلیاژ بیس متال و نابل بر انطباق مارژین شولدر پرسلن - صفحه:69-76

  tick  بررسی میزان آگاهی کارکنان شاغل در شبکه بهداشتی، درمانی استان قم درباره سلامت دهان و دندان - صفحه:77-82

  tick  ارزیابی بالینی تاثیر درمان ریشه در بهبود نسوج پریودنتال در مبتلایان به پریودنتیت مزمن پیشرفته - صفحه:83-91

  tick  ارزیابی کمی Porphyromonas Gingivalis قبل و بعد از درمان غیر جراحی پریودنتال در پاکت های عمیق بیماران مبتلا به پریودنتیت مهاجم
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved