>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1393 - دوره:27 - شماره:2


  tick  بررسی اثر ضخامت پوشش هیدروکسی آپاتیت بر توزیع تنش در اطراف سطح تماس ایمپلنت دندانی- استخوان با روش المان محدود - صفحه:78-83

  tick  بررسی تاثیر چرخه‌های حرارتی و فشاری بر استحکام شکست دندان‌های ثنایای فک فوقانی ترمیم شده با یک پست گلاس‌ فایبر ایرانی و دو نوع پست مشابه خارجی - صفحه:84-90

  tick  طراحی یک الگوریتم و بررسی دقت آن برای تعیین دانسیته فیلم رادیوگرافی با تغییر زمان تابش - صفحه:91-98

  tick  بررسی ریزنشت ترمیم‌های کلاس V کامپوزیت در دندان‌های پرمولر با و بدون استفاده از جریان الکتریسیته حین اعمال مواد باندینگ عاجی مختلف در محیط آزمایشگاه - صفحه:99-107

  tick  بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین ارتباط ریشه دندان‌های خلفی فک بالا با سینوس ماگزیلای به کمک Cone-Beam Ct - صفحه:108-117

  tick  بررسی اثر سن بیمار بر پاسخ دندان به پالپ تستر الکتریکی - صفحه:118-121

  tick  بررسی رادیوگرافیک کیفیت درمان ریشه انجام شده توسط دانشجویان عمومی دانشکده دندانپزشکی یزد بین سال‌های 92-1390 - صفحه:122-128

  tick  بررسی همکاری بیماران ارتودنسی ثابت در کلینیک دانشکده دندانپزشکی شیراز؛ مطالعه مقطعی - صفحه:129-136

  tick  کاربرد رادیوگرافی دندانی در تعیین سن: مفاهیم و روش‌ها - صفحه:137-143

  tick  گزارشی در مورد اهمیت اخلاق در پژوهش‌های دندانپزشکی در ایران - صفحه:144-151
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved