>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1393 - دوره:27 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیر محلول نانو هیدروکسی آپاتیت بر رمینرالیزاسیون دندان دایمی متعاقب اکسپوز به دلستر (In Situ) - صفحه:233-240

  tick  ریزنشت لبه‌ای ترمیم‌های کلاس V کامپوزیتی قبل و بعد از کاربرد ژل Apf - صفحه:241-246

  tick  مقایسه دردهای پس از درمان ریشه در بیماران درمان شده تحت بیهوشی عمومی و بی‌حسی موضعی - صفحه:247-253

  tick  بررسی قابلیت رمینرالیزاسیون ضایعات پوسیدگی اولیه توسط خمیر دندان ایرانی حاوی غلظت‌های مختلف نانوهیدروکسی آپاتیت: بررسی آزمایشگاهی - صفحه:254-258

  tick  بررسی اثر سه ماده ضدعفونی‌کننده بر ویروس هپاتیت B - صفحه:259-264

  tick  بررسی اثر زمان‌های مختلف اولتراسونیک بر گیر پست‌های پیش ساخته سمان شده با دو سمان مختلف - صفحه:265-271

  tick  ارتباط خطای فاصله بین زبان و کام در رادیوگرافی‌ پانورامیک با نوع رابطه اسکلتال فکی - صفحه:272-278

  tick  مروری بر استرس اکسیداتیو در آفت راجعه دهانی - صفحه:279-289

  tick  بررسی نتایج درمان‌های انجام شده در بخشTmj دانشکده دندانپزشکی در سال تحصیلی 90-1389 - صفحه:290-298

  tick  تعیین سطح آگاهی دانشجویان مقطع علوم پایه واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بهداشت دهان و دندان در سال تحصیلی 91-1390 - صفحه:299-308

  tick  بررسی اثربخشی پمفلت آموزشی برای مادران بر همکاری کودکان 7-3 سال در اولین ملاقات دندانپزشکی - صفحه:309-317

  tick  ارزیابی استانداردهای پایه برنامه دندانپزشکی عمومی از دیدگاه دانشکده‌های دندانپزشکی کشور - صفحه:318-328
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved