>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1392 - دوره:26 - شماره:3


  tick  بررسی اثرات هیستولوژیک ایجاد شده پس از پوشش مستقیم پالپ توسط کلسیم هیدروکساید و اکتا کلسیم فسفات بر روی پالپ دندان گربه - صفحه:151-161

  tick  بررسی کلینیکی تاثیر یک ماده گیاهی ساخته شده در درمان بدرنگی‌های ناشی از فلوئورزیس دندانی - صفحه:162-170

  tick  بررسی اثر رنگ‌آمیزی بر استحکام خمشی سرامیک زیرکونیایی Rainbow - صفحه:171-177

  tick  مقایسه میزان تبخیر حلال در ادهزیوهای سلف‌اچ و توتال‌اچ در زمان‌های مختلف خشک کردن با هوا - صفحه:178-184

  tick  ارزیابی میزان توافق والدین و کودکان 14-11 ساله شهر اصفهان در گزارش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان در سال 1389 - صفحه:185-193

  tick  بررسی اثر بلیچینگ بر سختی سطحی مواد ترمیمی همرنگ دندان - صفحه:194-202

  tick  بررسی آناتومی و مورفولوژی دندان‌های پرمولر اول و دوم مندیبل بیماران با استفاده از تصاویر تهیه شده با Cone-Beam Computed Tomography در یک جمعیت ایرانی - صفحه:203-210

  tick  بررسی تاثیر افزودن مقادیر مختلف نانو ذرات نقره بر روی خواص مکانیکی گلاس آینومر اصلاح شده با رزین - صفحه:211-217

  tick  میزان آسیب به دندان مجاور در تراش حفرات کلاس دو در بین دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389 - صفحه:218-223

  tick  مروری بر کاربردهای فلوئورید دی‌آمین نقره (Silver Diamine Fluoride) در دندانپزشکی - صفحه:224-233
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved