>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1381 - دوره:15 - شماره:4


  tick  بررسی آنتی ژن های Hla در سندرم پاپیلون لفور - صفحه:5-12

  tick  تاثیر خارج نمودن دندانهای پرمولر بر روی اختلالات مفصل گیجگاهی فکی - صفحه:13-18

  tick  بررسی آلودگی میکروب های هوازی وسایل فلزی قبل از استفاده در جراحی دهان - صفحه:19-23

  tick  بررسی ارزش رنگ آمیزیPhosphotungstic Acid Haematoxylin(Ptah) در تشخیص افتراقی تومورهای غدد بزاقی - صفحه:24-32

  tick  بررسی ارتباط رویش دندان با بلوغ در دانش آموزان دختر 12 ساله شهر مشهد - صفحه:33-39

  tick  بررسی ارتباط رادیوگرافیک شکل کندیل با الگوی رشدی صورت در بیماران دارای مال اکلوژن کلاس Ii اسکلتال - صفحه:40-47

  tick  ارزیابی گذشته نگر یک تا شش سال کاربرد ایمپلنت های دندانی Iti با استفاده از معیارهای کلینیکی و رادیوگرافیک - صفحه:48-58

  tick  بررسی فراوانی موارد آسیبهای فک و صورت در ورزشکاران عضو فدارسیون های مختلف ورزشی در ایران در سالهای 1377 تا 1380 - صفحه:59-67

  tick  سندرم پاپیلون لفور - صفحه:68-87

  tick  سندرم شوگرن - ژن درمانی و چشم انداز - صفحه:88-102

  tick  بررسی آماری 13 ساله ی تومورهای بدخیم دهان و فک و صورت در شهر همدان (1376-1364) - صفحه:103-108

  tick  انواع مطالعات اپیدمیولوژیک (2) - صفحه:109-115
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved