>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1382 - دوره:16 - شماره:4


  tick  بررسی اثر کامپوزیت Light Cure و کامپوزیت Self Cure بر باند گلاس آینومر نوری به عاج دندان (In - Vitro) - صفحه:5-15

  tick  اندازه گیری و مقایسه ابعاد مختلف رنگ منتج از دو نوع آلیاژ بیس متال در دیسک های سرامومتال - صفحه:16-24

  tick  بررسی تغییرات حسی عصب دندانی تحتانی و تغییرات موقعیت کندیلی در استئوتومی Choung(Ivsro) - صفحه:25-30

  tick  بررسی فاصله خط وسط صورت با برخی شاخصهای آناتومیک فکین در افراد با دندان - صفحه:31-38

  tick  تعیین Hla در بیماران مبتلا به آفت عود کننده دهانی - صفحه:39-43

  tick  بررسی میزان چسبندگی کاندیدا آلبیکنس به مواد مورد استفاده در ساخت بیس دنچرهای متحرک - صفحه:44-50

  tick  تاثیر داروی دیازپام در کاهش درد بعد از جراحیهای عقل نهفته پایین - صفحه:51-55

  tick  بررسی تاثیر چند روش پلیمریزاسیون بر تغییرات ابعادی آکریل سرماسخت ایرانی (آکروپارس) - صفحه:56-61

  tick  بررسی مقایسه ای دقت دستگاه Neosono Ultima Ez و رادیوگرافی و یک دستگاه اپکس یاب آزمایشی در تعیین طول کانال ریشه - صفحه:62-68

  tick  بررسی میزان آگاهی دانشجویان سال آخر رشته دندانپزشکی دانشگاههای شهر تهران از پروفیلاکسی آندوکاردیت در بیماران قلبی تحت درمان دندانپزشکی - صفحه:69-77

  tick  بررسی رادیوگرافی های بیماران متقاضی درمان با پروتزهای متحرک - صفحه:78-81

  tick  تهیه مدل های پلاستیکی برای آموزش پاکسازی و شکل دهی کانال دندان - صفحه:82-87
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved