>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1392 - دوره:26 - شماره:2


  tick  بررسی ارتباط موقعیت دیسک با مورفولوژی برجستگی مفصلیTmj در بیماران مبتلا به Tmd با استفاده از Mri - صفحه:75-80

  tick  مقایسه تاثیر نوع دندان مصنوعی و Cyclic Loading بر میزان استحکام باند در آکریل بیس دنچر خودبه خود پلیمریزه شونده - صفحه:81-90

  tick  بررسی تاثیر ترمیم های آمالگام با پوشش کاسپی بر روی مقاومت بر شکستگی تاج دندان های درمان ریشه شده - صفحه:91-98

  tick  بررسی میزان آپوپتوز سلول های بافت همبند لثه در افراد دیابتیک مبتلا به پریودنتیت - صفحه:99-98

  tick  بررسی مقایسه ای شیوع کمر درد و عوامل موثر بر آن در دندانپزشکان و داروسازان مرد ایرانی - صفحه:108-114

  tick  بررسی اثر زمان خشک کردن با هوا بر استحکام باند ریزکششی یک ادهزیو به عاج - صفحه:115-123

  tick  بررسی نگرش دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان در ارتباط با روش های غیردارویی کنترل رفتاری کودکان - صفحه:124-130

  tick  مروری بر تاثیر اضطراب و افسردگی بر بیماری های پریودنتال: مقاله مروری - صفحه:131-136

  tick  ارزیابی میزان ماندگاری، تحلیل استخوان و مشکلات پس از درمان در پروتز های ثابت متکی بر ایمپلنت به روش All-On-4: مقاله مروری - صفحه:137-143

  tick  بررسی سفالومتریکی بیماران کلاس Iii درمان شده با فیس ماسک: پیگیری 12 ماهه (کارآزمایی بالینی) - صفحه:144-150
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved