>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1389 - دوره:23 - شماره:4


  tick  بررسی آزمایشگاهی تغییرات Ph و انتشار یون کلسیم در محیط اطراف ریشه دندان در موارد استفاده از هیدروکسید کلسیم و Mta - صفحه:207-214

  tick  مقایسه استحکام باند دندان های کامپوزیتی و آکریلی ایده آل ماکو و آیووکلار به آکریل های بیس دنچر گرماپخت و خود به خود پلیمریزه شونده - صفحه:215-226

  tick  ریزنشت سیستم های ادهزیو توتال اچ و سلف اچ در حفرات کلاس V کامپوزیتی - صفحه:227-234

  tick  بررسی رابطه پوسیدگی اینترپروگزیمال با Alveolar Bone Loss در دندان های خلفی بیماران بالای 20 سال - صفحه:235-241

  tick  بررسی میزان آگاهی، نگرش وعملکرد والدین دانش آموزان کلاس سوم دبستان های پسرانه شهر تهران درباره شیار پوش - صفحه:242-248

  tick  بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات ارائه شده در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 85-86 - صفحه:249-255

  tick  مقایسه معاینات پریودنتال دانشجویان دندانپزشکی راست دست و چپ دست در اندازه گیری عمق پاکت پریودنتال - صفحه:256-264

  tick  گزارش یک مورد غیر سندرمیک شش دندان اضافه - صفحه:265-269
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved