>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1388 - دوره:22 - شماره:4


  tick  مقایسه توانایی مهر و موم کنندگی دو ماه پرکننده انتهای ریشه (Cem Cement و Mta ) به دنبال آماده سازی حفرات با اولتراسونیک یا لیزر Cr: Ysgg ،Er - صفحه:144-151

  tick  تهیه باندینگ عاجی حاوی داکسی سایکلین به عنوان مهارکننده آنزیم ماتریکس متالوپروتئیناز و میزان رهایش آن - صفحه:152-158

  tick  مقایسه ریزنشت تاجی بزاق در کانال های پرشده ریشه به روش های تراکم جانبی، تک مخروط گوتاپرکا و تراکم عمودی توسط System B - صفحه:159-164

  tick  بررسی اثرتعداد لایه های ادهزیو بر استحکام باند ریز برشی و ریز سختی سطح باند شده عاج پس از کاربرد چهار نوع ادهزیو - صفحه:165-173

  tick  بررسی میزان حلالیت چند سیلر مورد استفاده در معالجه ریشه بصورت In-Vitro - صفحه:174-178

  tick  مقایسه مقاومت به شکست بریج های سه واحدی Full Coverage خلفی Frc و تمام سرامیکی زیرکونیا - صفحه:179-184

  tick  بررسی مقایسه ای اثر ضد درد ایبوپروفن و دیکلوفناک سدیم پیوسته رهش در کنترل دردهای پس از درمان ریشه - صفحه:185-191

  tick  دانش و نگرش دانشجویان سال آخر دندانپزشکی در مورد بیماری ایدز - صفحه:192-198

  tick  ارگونومی در دندانپزشکی - صفحه:199-207

  tick  کنترل غیر جراحی بافت نرم اطراف رستوریشن های متکی بر ایمپلنت در قدام ماگزیلا - صفحه:208-214
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved