>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1391 - دوره:25 - شماره:3


  tick  اثرات ذرات آزاد شده از یک کامپوزیت دندانی هیبرید بر روی سیستم تولید مثل موش های نر - صفحه:151-158

  tick  بررسی میزان فراوانی باکتری های پریودونتوپاتوژن در بیماران مبتلا به عفونت پریودونتال با استفاده از روش کشت و Pcr - صفحه:159-165

  tick  مقایسه دقت تکنیک های مختلف قالب گیری در قالب های سطح اباتمنت در ایمپلنت های دندانی با طرح All-On-4 - صفحه:166-173

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر کاربرد لاینرهای مختلف در ریزنشت ترمیم های کامپوزیت خلفی کلاس Ii - صفحه:174-181

  tick  بررسی تاثیر ضدمیکروبی چند ترکیب مختلف از هیدروکسیدکلسیم بر روی میکروب انتروکوکوس فکالیس در حالت پلانکتونیک - صفحه:182-188

  tick  مقایسه آزمایشگاهی اثر Rebonding بر ریزنشت ترمیم های کلاس V کامپوزیت با استفاده از دو رزین با ویسکوزیته پایین - صفحه:189-195

  tick  بررسی اثر محل قرارگیری الکترود پالپ تستر در پاسخ دندان های قدامی فک بالا - صفحه:196-201

  tick  استحکام باند برشی سه نوع سیستم ادهزیو به مینا و عاج دندان های دایمی - صفحه:202-210

  tick  استحکام باند برشی آمالگام به عاج با استفاده از سیستم های چسبنده عاجی - صفحه:211-216

  tick  بررسی هزینه و درآمد واحدهای بهداشت دهان و دندان مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد در سال 1387 - صفحه:217-223
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved