>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1390 - دوره:24 - شماره:4


  tick  بررسی شدت نسبی سیگنال تصاویر Magnetic Resonance در بافت رترودیسکال و عضله پتریگوئید خارجی و رابطه آن با یافته های Magnetic Resonance Imaging - صفحه:201-207

  tick  بررسی اثر لیزر بر آماده سازی سطح سرامیک زیرکونیا در استحکام باند برشی به عاج دندان - صفحه:208-215

  tick  تاثیر اسید هیدروفلوریک تجربی بر استحکام باند و ریزنشت کامپوزیت به پرسلن - صفحه:216-223

  tick  تاثیر جهت نوردهی روی استحکام باند ریزکششی (Mircotensile) ادهزیوهای نسل پنجم و ششم - صفحه:224-231

  tick  مقایسه ریزنشت پست های ریختگی و پین های داخل کانال - صفحه:232-237

  tick  بررسی تاثیر ژل فسفات فلوراید اسیدی بر روی ریزنشت ترمیم های کامپوزیت فلو و فیشورسیلنت - صفحه:238-244

  tick  بررسی تاثیر واحد درسی جامعه نگر نظری بر دانش، نگرش و عملکرد (خود اظهار) مرتبط با پیشگیری از بیماری های دهان و دندان در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:245-251

  tick  ارزیابی تاثیر دو روش نمایش فیلم و آموزش زنده در تدریس نحوه قرار دادن صحیح فیشورسیلنت به دانشجویان دانشکده دندانپزشکی زاهدان در سال 90-1389 - صفحه:252-257
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved