>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1390 - دوره:24 - شماره:1


  tick  بررسی رنگ رستوریشن های سرکون زیرکونیا و متال سرامیک در دو ضخامت های پرسلن ونیر کننده - صفحه:6-14

  tick  بررسی مقایسه ای دقت Cone Beam Ct، رادیوگرافی داخل دهانی و پروب پریودنتال در اندازه گیری ضایعات استخوانی پریودنتال - صفحه:15-19

  tick  بررسی میزان دستیابی به اهداف آموزشی گروه های آموزشی پریودنتیکس و سلامت دهان از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ - صفحه:20-25

  tick  بررسی مقایسه ای استحکام باند برشی براکت های فلزی باند شده به پرسلن با روش های مختلف آماده سازی سطح پرسلن - صفحه:26-35

  tick  بررسی دقت پانورامیک دیجیتال در تشخیص پوسیدگی های پروگزیمال - صفحه:36-41

  tick  بررسی اثر تغییر زاویه پلن مندیبل بر روی دقت ابعاد تصاویر توموگرافی خطی مندیبل - صفحه:42-49

  tick  مقایسه اثر Zoe وفرموکروزول بر استحکام پیوند برشی کامپوزیت به عاج در دندان های شیری - صفحه:50-55

  tick  بررسی وضعیت کلینیکی دندان های Isolated پایه پروتز پارسیل متحرک در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:56-63
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved