>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1398 - دوره:32 - شماره:2


  tick  مقایسه میزان حداکثر تورک دستی در سه نوع سیستم ایمپلنت - صفحه:75-82

  tick  مقایسه دقت Cbct و رادیوگرافی پری اپیکال دیجیتال با دو زاویه افقی متفاوت در تشخیص شکستگی عمودی ریشه (Vrf) در دندان‌های با درمان ریشه - صفحه:83-91

  tick  بررسی میزان تغییرات ابعادی و توانایی بازسازی جزئیات سه گچ دندانپزشکی نوع Iv - صفحه:92-97

  tick  مقایسه‌ اضطراب و درد در درمان‌های دندانپزشکی کودکان با سرنگ تزریق با پوشش سر‌سوزن اسباب ‌بازی شکل و سرنگ معمولی - صفحه:98-103

  tick  ارزیابی دانش، نگرش و آموزش دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران در زمینه مشاوره ترک دخانیات - صفحه:104-111

  tick  بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دو سال آخر دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در زمینه‌ مشاوره برای ترک دخانیات به بیماران در سال 96-1395 - صفحه:112-119

  tick  بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی سال آخر دانشکده‌های دندانپزشکی شهر تهران نسبت به احیای قلبی– ریوی در بیماران اورژانس - صفحه:120-128

  tick  درمان تحلیل داخلی التهابی ریشه با گوتاپرکا و سیلر Endoseal Mta: گزارش یک مورد - صفحه:129-135
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved